รถขุด sany 35 ดีไหม

การทำงานรถขุด กำหนดโดยแรงของฟันขุด และขนาดของบุ้งกี้
การทำงานรถขุด กำหนดโดยแรงของฟันขุด และขนาดของบุ้งกี้

สมรรถนะรถขุดแบบตักเข้าหาตัว (Excavator)

สมรรถนะการทำงานของรถขุด แบบตักเข้าหาตัวรถจะถูกกำหนดโดยขอบเขตของการทำงาน (Working Range) แรงของฟันขุด (Footh Force) และขนาดของบุ้งกี๋ (Bucket Size)

การทำงานของรถขุด

ขอบเขตการทำงานรถขุดที่แสดงตามรูป มีรายละเอียดคือ

1. ระยะไกลสุดในแนวระดับ (Maximum Reach) คือ ระยะที่วัดจากแกนหมุนไปยังปลายฟันของบุ้งกี๋เมื่อยื่นแขนออกไปไกลสุดในแนวระดับ
2. ระยะลึกสุดในการขุด (Maximum Depth) คือ ระยะที่วัดจากพื้นระดับในแนวดิ่งไปยังปลายฟันของบุ้งกี๋เมื่อยื่นแขนอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุด
3. ระยะยกสูงสุด (Maximum Height) คือ ระยะที่วัดจากพื้นระดับในแนวดิ่งไปยังส่วนบนสุดของอุปกรณ์ขุดเมื่อแขนอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด
4. บริเวณการขุด (Digging Range) คือ บริเวณที่ต่ำลงจากพื้นระดับที่ฟันของบุ้งกี๋สามารถไปถึง ซึ่งแสดงโดนเส้นขอบเขตที่ฟันของบุ้งกี๋ไปถึงเมื่อยึดแขนออกไปมากที่สุดในแต่ละตำแหน่ง
5.บริเวณการขุดในแนวระดับ (Level Clean Up Area) คือ บริเวณที่ต่ำลงจากพื้นระดับที่บุ้งกี๋สามารถขุดพื้นของหลุมให้อยู่ในแนวระดับโดยไม่ต้องเลื่อนตัวรถ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความลึกที่จะขุด บริเวณการขุดในแนวระดับ (**ที่แรงเงาตามรูป)
การทำงานระบบไฮดรอลิกของรถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร
การทำงานระบบไฮดรอลิกของรถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร

การทำงานของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ลักษณะการทำงานรถขุด หน้าที่รถขุดดิน แบบตักเข้าหาตัวรถในปัจจุบันจะเป็นแบบที่ทำงานโดยระบบไฮดรอลิกล้วน ทั้งการขับเคลื่อน การหมุนส่วนบน และการทำงานอุปกรณ์ขุดตัก จึงนิยมเรียกว่า Hydraulic Excavator ซึ่งจะมีทั้งแบบล้อยางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและแบบตีนตะขาบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตีนตะขาบ เพราะสามารถทำงานได้ดีในที่ลุ่มและมีการทรงตัวที่ดีในขณะทำการขุด สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ส่วนประกอบรถขุด
ส่วนประกอบของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ระบบไฮดรอลิกของรถขุด แบบเข้าหาตัวรถ

ระบบไฮดรอลิกของรถขุด ตักเข้าหาตัวรถนับว่าเป็นระบบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตัวรถและอุปกรณ์เกือบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยปั๊มแบบเกียร์ 3 ตัว ปั๊มตัวที่หนึ่งจะส่งน้ำมันไปยังชุดวาล์วควบคุมด้านขวา โดยจะควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกยกแขนยก (Boom Cylinder) กระบอกไฮดรอลิกของบุ้งกี๋ (Bucket Or Dipper Cylinder) และมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเฟืองตัวขวา ปั๊มตัวที่สองจะส่งน้ำมันไปยังชุดวาล์วควบคุมด้านซ้าย โดยจะควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกยกแขน มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเฟืองตัวซ้าย กระบอกไฮดรอลิกของแขนต่อ (Dipper Arm Cylinder) และมอเตอร์สำหรับหมุนส่วนบนของตัวรถ (Swing Motor) ส่วนปั๊มตัวที่สามจะส่งน้ำมันไปยังเบรก
ระบบไฮดรอลิกรถขุด
ผังของระบบไฮดรอลิกของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ
รถขุดดิน รถแบ็คโฮ รถแม็คโคร มีอยู่หลายแบบ
รถขุดดิน รถแบ็คโฮ รถแม็คโคร มีอยู่หลายแบบ

โครงสร้างรถขุด หรือรถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร

ส่วนประกอบรถขุด หรือรถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร ซึ่งรถขุดเป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานแต่ละวงจร

รถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร (Excavator) นี้นิยมแบ่งเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดโดยแบ่งออกเป็น

 • รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ (Hoe)
 • รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว (Shovel)
 • รถขุดแบบคีบ (Clamshell)
 • รถขุดแบบลากดึง (Dragline)
รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ
รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ
(Hoe)
รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว
รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว
(Shovel)
รถขุดแบบคีบ
รถขุดแบบคีบ
(Clamshell)
รถขุดแบบลากดึง
รถขุดแบบลากดึง
(Dragline)

โครงสร้างของรถขุดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนบนหรือส่วนที่หมุน (Revolving Superstructure) ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องยนต์ ส่วนของระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควยคุมการทำงานของอุปกรณ์และห้องพนักงานขับเคลื่อน
2. ส่วนที่สองก็คือส่วนที่รองรับส่วนที่ (Mounting Or Travel Unit) หมุนหรือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ
 • แบบรถบรรทุกล้อยาง (Rubber Tire Carrier Mountings)
 • แบบล้อยางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Rubber Tire Carrier Mounting Self-Propelled)
 • แบบตีนตะขาบ (Crawler Mounting)
3. ส่วนที่สามก็คือส่วนที่ทำงานขุดซึ่งติดตั้งเข้ากับส่วนบนหรือส่วนที่หมุน (Attachment) โดยทั่วไปก็จะประกอบด้วยแขน แขนต่อ และบุ้งกี๋ ตามลักษณะของการขุดตามที่อธิบายไว้

รายละเอียดของส่วนบน ส่วนที่รองรับ และที่ทำงานขุดตามรูป

โครงสร้างรถขุด
โครงสร้างของรถขุด
ส่วนประกอบรถขุด
ส่วนประกอบของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ
รถขุด คือหนึ่งในเครื่องจักรกลหลักพื้นฐานในหลากหลายธุรกิจ
รถขุด คือหนึ่งในเครื่องจักรกลหลักพื้นฐานในหลากหลายธุรกิจ

รถขุดทำงานในงานก่อสร้าง

รถขุด รถขุดดิน ใช้ในงานขุดดิน ตักดิน ลอกคูคลองแม่น้ำ หรือเรียกว่า “รถแบคโฮ รถแมคโคร” ลักษณะการทำงานของรถขุด บังคับการใช้งานโดยการเคลื่อนไหวแบบมีคันเร่งและคันโยก ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายไปด้านข้างและด้านหน้า ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหนักที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ สามารถทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปมา งานรื้อถอน เหมืองแร่ การขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง หรือบ่อน้ำ ฯลฯ

รถขุด โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปเพื่อขุดหรือตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี้หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่ส้มผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานแต่ละวงจร
รถขุด Hyundai
รถขุด Hyundai
รถขุด JCB
รถขุด JCB
รถขุด cat
รถขุด Caterpillar
รถขุด caterpillar
รถขุด Caterpillar

ในการขับเคลื่อนด้วยล้อรถขุดมี 2 แบบ คือ

 • รถขุดล้อยาง (Wheel excavator)
 • รถขุดตีนตะขาบ (Crawler excavator)

รถขุด (Excavator) ประเภทการขุดตัก

นิยมแบ่งเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็นรถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงาน
 • รถขุดตักแบบจอบ (Hoe)
 • รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว (Shovol)
 • รถขุดตักแบบคีบ (Clamshell)
 • รถขุดตักแบบลากดึง (Draglie)
error: Copyright of MixxMachinery.