รถขุด sany 75

การทำงานรถขุด กำหนดโดยแรงของฟันขุด และขนาดของบุ้งกี้
การทำงานรถขุด กำหนดโดยแรงของฟันขุด และขนาดของบุ้งกี้

สมรรถนะรถขุดแบบตักเข้าหาตัว (Excavator)

สมรรถนะการทำงานของรถขุด แบบตักเข้าหาตัวรถจะถูกกำหนดโดยขอบเขตของการทำงาน (Working Range) แรงของฟันขุด (Footh Force) และขนาดของบุ้งกี๋ (Bucket Size)

การทำงานของรถขุด

ขอบเขตการทำงานรถขุดที่แสดงตามรูป มีรายละเอียดคือ

1. ระยะไกลสุดในแนวระดับ (Maximum Reach) คือ ระยะที่วัดจากแกนหมุนไปยังปลายฟันของบุ้งกี๋เมื่อยื่นแขนออกไปไกลสุดในแนวระดับ
2. ระยะลึกสุดในการขุด (Maximum Depth) คือ ระยะที่วัดจากพื้นระดับในแนวดิ่งไปยังปลายฟันของบุ้งกี๋เมื่อยื่นแขนอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุด
3. ระยะยกสูงสุด (Maximum Height) คือ ระยะที่วัดจากพื้นระดับในแนวดิ่งไปยังส่วนบนสุดของอุปกรณ์ขุดเมื่อแขนอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด
4. บริเวณการขุด (Digging Range) คือ บริเวณที่ต่ำลงจากพื้นระดับที่ฟันของบุ้งกี๋สามารถไปถึง ซึ่งแสดงโดนเส้นขอบเขตที่ฟันของบุ้งกี๋ไปถึงเมื่อยึดแขนออกไปมากที่สุดในแต่ละตำแหน่ง
5.บริเวณการขุดในแนวระดับ (Level Clean Up Area) คือ บริเวณที่ต่ำลงจากพื้นระดับที่บุ้งกี๋สามารถขุดพื้นของหลุมให้อยู่ในแนวระดับโดยไม่ต้องเลื่อนตัวรถ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความลึกที่จะขุด บริเวณการขุดในแนวระดับ (**ที่แรงเงาตามรูป)

สมรรถนะรถขุดแบบตักเข้าหาตัว Read More »

การทำงานระบบไฮดรอลิกของรถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร
การทำงานระบบไฮดรอลิกของรถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร

การทำงานของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ลักษณะการทำงานรถขุด หน้าที่รถขุดดิน แบบตักเข้าหาตัวรถในปัจจุบันจะเป็นแบบที่ทำงานโดยระบบไฮดรอลิกล้วน ทั้งการขับเคลื่อน การหมุนส่วนบน และการทำงานอุปกรณ์ขุดตัก จึงนิยมเรียกว่า Hydraulic Excavator ซึ่งจะมีทั้งแบบล้อยางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและแบบตีนตะขาบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตีนตะขาบ เพราะสามารถทำงานได้ดีในที่ลุ่มและมีการทรงตัวที่ดีในขณะทำการขุด สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ส่วนประกอบรถขุด
ส่วนประกอบของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

ระบบไฮดรอลิกของรถขุด แบบเข้าหาตัวรถ

ระบบไฮดรอลิกของรถขุด ตักเข้าหาตัวรถนับว่าเป็นระบบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตัวรถและอุปกรณ์เกือบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยปั๊มแบบเกียร์ 3 ตัว ปั๊มตัวที่หนึ่งจะส่งน้ำมันไปยังชุดวาล์วควบคุมด้านขวา โดยจะควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกยกแขนยก (Boom Cylinder) กระบอกไฮดรอลิกของบุ้งกี๋ (Bucket Or Dipper Cylinder) และมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเฟืองตัวขวา ปั๊มตัวที่สองจะส่งน้ำมันไปยังชุดวาล์วควบคุมด้านซ้าย โดยจะควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิกยกแขน มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเฟืองตัวซ้าย กระบอกไฮดรอลิกของแขนต่อ (Dipper Arm Cylinder) และมอเตอร์สำหรับหมุนส่วนบนของตัวรถ (Swing Motor) ส่วนปั๊มตัวที่สามจะส่งน้ำมันไปยังเบรก
ระบบไฮดรอลิกรถขุด
ผังของระบบไฮดรอลิกของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

การทำงานระบบไฮดรอลิกรถขุด Read More »

รถขุดดิน รถแบ็คโฮ รถแม็คโคร มีอยู่หลายแบบ
รถขุดดิน รถแบ็คโฮ รถแม็คโคร มีอยู่หลายแบบ

โครงสร้างรถขุด หรือรถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร

ส่วนประกอบรถขุด หรือรถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร ซึ่งรถขุดเป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานแต่ละวงจร

รถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร (Excavator) นี้นิยมแบ่งเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดโดยแบ่งออกเป็น

 • รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ (Hoe)
 • รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว (Shovel)
 • รถขุดแบบคีบ (Clamshell)
 • รถขุดแบบลากดึง (Dragline)
รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ
รถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ
(Hoe)
รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว
รถขุดแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว
(Shovel)
รถขุดแบบคีบ
รถขุดแบบคีบ
(Clamshell)
รถขุดแบบลากดึง
รถขุดแบบลากดึง
(Dragline)

โครงสร้างของรถขุดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนบนหรือส่วนที่หมุน (Revolving Superstructure) ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องยนต์ ส่วนของระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควยคุมการทำงานของอุปกรณ์และห้องพนักงานขับเคลื่อน
2. ส่วนที่สองก็คือส่วนที่รองรับส่วนที่ (Mounting Or Travel Unit) หมุนหรือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ
 • แบบรถบรรทุกล้อยาง (Rubber Tire Carrier Mountings)
 • แบบล้อยางที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Rubber Tire Carrier Mounting Self-Propelled)
 • แบบตีนตะขาบ (Crawler Mounting)
3. ส่วนที่สามก็คือส่วนที่ทำงานขุดซึ่งติดตั้งเข้ากับส่วนบนหรือส่วนที่หมุน (Attachment) โดยทั่วไปก็จะประกอบด้วยแขน แขนต่อ และบุ้งกี๋ ตามลักษณะของการขุดตามที่อธิบายไว้

รายละเอียดของส่วนบน ส่วนที่รองรับ และที่ทำงานขุดตามรูป

โครงสร้างรถขุด
โครงสร้างของรถขุด
ส่วนประกอบรถขุด
ส่วนประกอบของรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ

โครงสร้างรถขุด Read More »

รถขุด คือหนึ่งในเครื่องจักรกลหลักพื้นฐานในหลากหลายธุรกิจ
รถขุด คือหนึ่งในเครื่องจักรกลหลักพื้นฐานในหลากหลายธุรกิจ

รถขุดทำงานในงานก่อสร้าง

รถขุด รถขุดดิน ใช้ในงานขุดดิน ตักดิน ลอกคูคลองแม่น้ำ หรือเรียกว่า “รถแบคโฮ รถแมคโคร” ลักษณะการทำงานของรถขุด บังคับการใช้งานโดยการเคลื่อนไหวแบบมีคันเร่งและคันโยก ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายไปด้านข้างและด้านหน้า ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหนักที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ สามารถทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปมา งานรื้อถอน เหมืองแร่ การขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง หรือบ่อน้ำ ฯลฯ

รถขุด โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปเพื่อขุดหรือตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี้หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่ส้มผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานแต่ละวงจร
รถขุด Hyundai
รถขุด Hyundai
รถขุด JCB
รถขุด JCB
รถขุด cat
รถขุด Caterpillar
รถขุด caterpillar
รถขุด Caterpillar

ในการขับเคลื่อนด้วยล้อรถขุดมี 2 แบบ คือ

 • รถขุดล้อยาง (Wheel excavator)
 • รถขุดตีนตะขาบ (Crawler excavator)

รถขุด (Excavator) ประเภทการขุดตัก

นิยมแบ่งเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็นรถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงาน
 • รถขุดตักแบบจอบ (Hoe)
 • รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว (Shovol)
 • รถขุดตักแบบคีบ (Clamshell)
 • รถขุดตักแบบลากดึง (Draglie)

รถขุดทำงานในงานก่อสร้าง Read More »

error: Copyright of MixxMachinery.