รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบทั้งแบบธรรมดา แบบกว้าง แบบทำลาย
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบทั้งแบบธรรมดา แบบกว้าง แบบทำลาย

ประเภทรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ มีอะไรบ้าง??

ลักษณะการใช้งานรถดัน หน้าที่รถแทรกเตอร์ สามารถแบ่งลักษณะ โดยมีด้วยกันดังนี้

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
(Bulldozer Tractor)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง
(Low Ground)
รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย Ripper
รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย
(Ripper)

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer Tractor)

ข้อดีของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเมื่อใช้ในงานก่อสร้างก็คือ

  • สามารถใช้กำลังในการขับเคลื่อนได้สูง เนื่องจากจะไม่เกิดการลื่นไถลได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานบนพื้นที่ไม่แน่นอน
  • สามารถทำงานบนพื้นที่เป็นดินและบริเวณที่มีหินแหลมคมได้ เพราะหินแหลมคมจะไม่ทำให้ชุดสายพานตีนตะขาบชำรุดได้ง่าย
  • สามารถทำงานในพื้นที่ขรุขระได้ดี จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ในการทำงาน
  • สามารถทำงานในพื้นที่ลุ่มได้ดี เพราะมีการลอยตัว (Floatation) ดีหรือความดันที่กดลงบนพื้น (Ground Pressure) ต่ำนั่นเอง
รถดันตีนตะขาบ ก็คือเครื่องจักรกลที่เปลี่ยนกำลังของเครื่องยนต์ให้เป็นกำลังขับเคลื่อน โดยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อเฟือง (Sprocket) เพื่อไปขับชุดสายพานตีนตะขาบให้เคลื่อนที่ไปและทำให้แผ่นตีนตะขาบซึ่งติดอยู่กับสายพานตีนตะขาบตะกุยไปบนพื้น ทำให้ตัวรถเคลื่อนที่ไป

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground)

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกว้าง (Low Ground)
สามารถทำงานในพื้นที่ลุ่มได้ดี เพราะมีการลอยตัว (Floatation) ดีหรือความดันที่กดลงบนพื้น (Groung Pressure) ต่ำนั่นเอง

รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper)

รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย Ripper
รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย Ripper
รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย Ripper
เครื่องทำลายที่ติดกับรถดันตีนตะขาบจะใช้ในการขุดหิน ที่ไม่แข็งนักแทนการระเบิด โดยทั่วไปความแข็งของหินจะนิยมวัดโดยใช้เครื่องมือ Seismograph ซึ่งจะวัดความเร็วของคลื่นเสียงผ่านหินชนิดต่างๆ สำหรับความเร็วของคลื่นสียงจะมีค่าตั่งแต่ 300 เมตร/วินาที ในดินอ่อนจนถึง 6,000 เมตร/วินาทีในหินแข็ง คราดจะทำงานได้ดีสำหรับหินที่มีค่าความเร็วของคลื่นสียง 1,000 -2,000 เมตร/วินาที และหินควรจะมีรอยแตกหรือรอยแยกเปราะและเป็นชั้นๆกรมชลประทานมีใช้อยู่ประเภทเดียว คือรถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper)ใช้ในงานประเภทดิน หิน

ความสามารถของรถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper)

  1. สามารถขูดหรือขุด หิน ที่แข็งไม่มากนักแทนการระเบิด
  2. สามารถขุดดินขุดยากที่มีพื้นที่กว้างและหินที่มีความแข็งไม่มากนัก
  3. สามารถขูดหินผุที่เป็นพื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่แคบๆ แทนการระเบิด

กิจกรรมการทำงานรถดัน รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ

ถางป่า

งานถางป่าของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
รถดันตีนตะขาบ ขนาด 270 แรงม้า
สามารถทำงานได้ 3.50 ไร่/วัน

งานดันและตัก

งานดันและตักของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
รถดันตีนตะขาบ ขนาด 140 แรงม้า
สามารถทำงานได้ 560 ลบ.ม/วัน

งานดันและตัก

งานดันและตักของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
รถดันตีนตะขาบติดเครื่องทำลาย (Ripper)
ขนาด 270 แรงม้า
สามารถทำงานได้ 560 ลบ.ม/วัน

ประเภทรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ มีอะไรบ้าง Read More »