รถบด หรือรถคอมแพคเตอร์ (Compactors)

ประเภทของรถบด รถบดถนน รถบดยางมะตอย (ASPHALT ROLLER)

รถเครื่องจักร ประเภทรถบด (รถบดยางมะตอย) หรือรถคอมแพคเตอร์ (Compactors) ในงานก่อสร้างที่มีการนำวัสดุมาถมเพื่อทำเป็นคัดหรือถมที่ต่ำให้สูงขึ้นหรือทำเป็นฐานของถนน จำเป็นที่จะต้องมีการบดอัด ทั้งนี้เพื่อให้วัสดุที่นำมาถมนี้สามารถรับแรงได้โดยไม่มีการทรุดตัว ในข้อเท็จจริง ขณะที่เครื่องจักรกลต่างๆ ทำงานถมวัสดุดังกล่าวในการดัน การเกลี่ย และการปรับแต่ง เครื่องจักรกลก็จะทำการบดอัดไปด้วยอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นการเพียงพอ จำเป็นที่จะต้องมีการบดอัดเพิ่มเติมโดยเครื่องบดอัดเพื่อให้ได้ความแน่นตามต้องการ การบดอัดสามารถทำได้หลายลักษณะโดยเครื่องบดอัดประเภทต่างๆ ซึ่งการเลือกใช้รถบดอัดนั้นจะขึ้นอยู่กับ ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่จะทำการบดอัด

ชนิดของดิน (Soil Types) ที่นำมาบดอัด

วัสดุที่จะทำการบดอัดจะเป็นวัสดุที่เรียกรวมๆ กันว่าดิน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ตามขนาดและสมบัติคือ

1. กรวด (Gravel) กรวดก็คือหินที่มีขนาดเล็ก โดยปกติหินที่เรียกว่ากรวดนั้นจะมีขนาด ตั้งแต่ 2 – 75 มิลลิเมตร
2. ทราย (Sand) ทรายก็คือกรวดขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่ 2 – 0.074 มิลลิเมตร ทราย จะมีคุณสมบัตที่แต่ละเม็ดของทรายจะไม่มีการยึดตัวติดกัน และความแข็งของเม็ดทรายจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปียก
3. ทรายละเอียด (Silt) ทรายละเอียดก็คือทรายที่ถูกป่นจนมีขนาดเล็กคล้ายแป้ง ขนาดของทรายละเอียดจะมีขนาดตั้งแต่ 0.074 มิลลิเมตรลงไป
4. ดินเหนียว (Clay) จะเป็นดินที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งจะประกอบด้วยสารที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ จนทำให้โคลนมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ เมื่อแห้งจะแข็งมาก
5. อินทรีย์สาร (Organic Matter) ได้แก่พวกสารที่มีชีวิตต่างๆ ที่ปนอยู่ในดิน เช่น พวกพืช เป็นต้น อินทรีย์สารเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงและจะทำให้เกิดช่องว่างในดิน

รถบดล้อยาง (Rubber Tire Roller Compactor)

รถบดล้อยาง
รถบดถนนแบบล้อยางส่วนใหญ่ประกอบด้วยล้อยางบดคู่หน้าหลังและล้อยางบดระบบไฮดรอลิค เนื่องจากอุปกรณ์เกียร์ที่ใช้ รถบดถนนล้อยางบดคู่หน้าหลังเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการอัดสูงสำหรับงานที่ ต้องการคุณภาพสูงเช่นทางหลวง, สนามบิน, สร้างถนนและฐานโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการอัดพื้นยางมะตอยขั้นสุดท้ายบนทางหลวง เครื่องยนต์ Cummins ที่ใช้ทำให้รถบดนี้มีพลังงานที่สูง รถบดถนนล้อยางบดแบบระบบไฮดรอลิคติดตั้งเครื่องยนต์ของ Cummins ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิคแบบเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบ, ยางหน้า 5 เส้น และหลัง 6 เส้น เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพสูง เช่นทางหลวง, สนามบิน, สร้างถนนและฐานโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการอัดพื้นยางมะตอยขั้นสุดท้ายบนทางหลวง

ความสามารถในการทำงานของรถบดล้อยาง (Rubber Tire Roller compactor)

1. งานลูกรังบดอัดทับแน่น สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
2. งานบดอัดทับแน่นหินคลุก สามารถทำงานได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
3. งานบดอัดทับแน่น 85% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 660 ลบ.ม.ต่อวัน
4. งานบดอัดทับแน่น 95% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
5. งานบดอัดทับแน่น 95% (งานเขื่อน) สามารถทำงานได้ 640 ลบ.ม.ต่อวัน
6. งานบดอัดทับแน่น 98% (งานเขื่อน) สามารถทำงานได้ 575 ลบ.ม.ต่อวัน

รถบดล้อหนามแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)

รถบดล้อหนามแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)
เป็นทั้งเครื่องกลและไฮดรอลิคขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อน เครื่องจักรประเภทนี้เหมาะสำหรับกองวัสดุที่ไม่ยึดติดกันเช่น ดินลูกรัง, ก้อนกรวด, หินปนทราย, ดินทราย, หินก้อนเล็กและอื่นๆ พร้อมกับแรงหนี ศูนย์กลางบนฐาน, ชั้นรองฐาน, การสร้างเขื่อน, ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดกับการสร้างที่ต้องการคุณภาพสูงเช่น ทางด่วน, สนามบิน, ท่าเรือ, เขื่อนและฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีรถบดถนนล้อเหล็กหน้าที่เหมาะกับการใช้งานบนความสูงมากกว่า4,000เมตร อีกด้วยขึ้นอยู่กับดีไซน์และความต้องการรถบดถนนล้อเหล็กหน้านี้มีห้องขับที่ปิดมิดชิดและแข็งแรงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิตอลเพื่อการันตีคุณภาพอีกด้วย

ความสามารถในการทำงานรถบดล้อหนามแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)

1. งานลูกรังบดอัดทับแน่น สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
2. งานบดอัดทับแน่นหินคลุก สามารถทำงานได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
3. งานบดอัดทับแน่น 85% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 660 ลบ.ม.ต่อวัน
4. งานบดอัดทับแน่น 95% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน

รถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)

รถบดล้อหนามแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)
เป็นทั้งเครื่องกลและไฮดรอลิคขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อน เครื่องจักรประเภทนี้เหมาะสำหรับกองวัสดุที่ไม่ยึดติดกันเช่น ดินลูกรัง, ก้อนกรวด, หินปนทราย, ดินทราย, หินก้อนเล็กและอื่นๆ พร้อมกับแรงหนีศูนย์กลางบนฐาน, ชั้นรองฐาน, การสร้างเขื่อน, ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดกับการสร้างที่ต้องการคุณภาพสูงเช่น ทางด่วน, สนามบิน, ท่าเรือ, เขื่อนและฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีรถบดถนนล้อเหล็กหน้าที่เหมาะกับการใช้งานบนความสูงมากกว่า4,000เมตร อีกด้วยขึ้นอยู่กับดีไซน์และความต้องการ

ความสามารถรถบดล้อเหล็กเรียบแบบสั่นสะเทือน (Steel Wheel Rollers)

1. งานลูกรังบดอัดทับแน่น สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน
2. งานบดอัดทับแน่นหินคลุก สามารถทำงานได้ 290 ลบ.ม.ต่อวัน
3. งานบดอัดทับแน่น 85% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 660 ลบ.ม.ต่อวัน
4. งานบดอัดทับแน่น 95% (งานทั่วไป) สามารถทำงานได้ 600 ลบ.ม.ต่อวัน

รถบดล้อหนามขนาดใหญ่ (Sheepsfoot Rollers)

รถบดล้อหนามขนาดใหญ่ (Sheepsfoot Rollers)
การบดอัดดินเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มความหนาแน่นหรือความต้านทานของดินขึ้น โดยพยายามไม่ให้มีช่องว่างของอากาศแทรกอยู่ และขับไล่น้ำให้ออกไปจากช่องว่างเหล่านั้น เพื่อให้พื้นดินเกิดความมั่นคงสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น เหมาะสำหรับดินประเภททรายที่มีลักษณะคละกันของตะกอนกรวดและดินเหนียว ไม่เหมาะกับพื้นที่เป็นทรายหรือดินเหนียวที่อ่อนนุ่ม
error: Copyright of MixxMachinery.